krantenartikelcitroen 2pk.

 

Van 1 tot en met 5 augustus 1981 wordt op de domeinen van de Groene Meersen een bijzonder merkwaardige en spektakulaire manifestatie gehouden. De Kulturele Kring Opsolder staat er in voor de vierde wereldbijeenkomst van de 2 CV vrienden. Wie de jaarlijkse Eende concentratie van Opsolder heeft meegemaakt, kan zich reeds een klein idee vormen van wat het straks worden zal. Het wordt dit jaar immers een Eendenconcentratie op wereldniveau. Voor deze spectaculaire happening worden inderdaad een 1.000 tal -eendjes- verwacht uit niet minder dan 18 verschillende landen. Ondertussen werden reeds 785 inschrijvingen geboekt en dit uit 21 verschillende landen. Weliswaar zijn het meestal 2 CV-vrienden uit Europese landen, maar er kwamen ook toetredingen uit Nieuw-Zeeland, Amerika, AustraliŽ en zo meer.

Het doel van deze manifestatie bestaat erin te kamperen in een ware vriendschapsgeest en meteen ook de diverse clubs nader tot elkaar te brengen. Deze traditie Is in feite ontstaan in Finland, waar een eerste maal een dergelijke concentratie werd gehouden. Na Zwitserland en Denemarken komt Belgie aan de beurt voor deze tweejaarlijkse bijeenkomst. Dat men Zedelgem heeft uitgekozen ligt aan het feit dat Opsolder reeds vijfmaal een Eendjesconcentratie op touw zette en derhalve zeker niet aan z'n proefstuk is.

Het grote feest dat zich te Zedelgem zal afspelen. krijgt ook een welbepaald thema. Het zal een groot Breughelfeest worden onder de leuze -Indien Tijl de 2 CV had gekend-. Om in de sfeer van de 16de eeuw te feesten, worden de deelnemers gevraagd in een kledij zoals in de Breugheltijd op het feest te verschijnen.

Verder nodigt Opsolder alle Zedelgemse belangstellenden tijdens deze ludieke 5 daagse manifestatie een kijkje te komen nemen op de grote kampeerweide rond de feesttent, waar men de grote groep Eendjes zal kunnen gadeslaan. De toegang is kosteloos. Het spreekt voor zich dat alle Zedelgemse Eendenchauffeurs op deze wereldconcentratie niet mogen ontbreken. Voor inschrijving doet men er best aan onverwijld contact te nemen met Dries Naessens.

HET PROGRAMMA

Reeds van vrijdag 31 juli 1981 worden de deelnemers te Zedelgem verwacht, waar ze tevens hun tenten kunnen opslaan. Op zaterdag 1 augustus geschiedt in de voormiddag het onthaal. gepaard aan een welkomst- aperitief. In de namiddag gaan er volksspelen door voor de tent. ‘s Avonds is er een grote dansavond met Crapule de Luxe.

Op zondag 2 aug. gaat de wedstrijd voor de wagens door. Men kiest de mooiste, de meest origineelste wagen uit. De volksspelen die op zaterdag reeds aanvangen, krijgen ook nu hun finalebeurt. Tijdens het avondfeest qaat de prijsuitreiking door. De Zwitserse vrienden zullen een vuurwerk aanbieden en er is ook barbecue.

Op maandag 3 aug. heeft in de voormiddag de bijeenkomst plaats voor allen die deelnemen aan de Raid Amerique. In de namiddag wordt een bezoek gebracht aan de streek van Damme, het land van Tijl Uilenspiegel.’s Avonds is er opnieuw dansavond en barbecue. Op dinsdag krijgen de deelnemers een vrije dag, doch 's avonds wordt een receptie aangeboden door het gemeentebestur van Zedelgem en worden afscheidsherinneringen gewisseld.. Op woensdag 5 aug. 1981 reizen de deelnemers terug af, ditmaal met een ganse hoop herinneringen aan het verblijf te Zedelgem.

Terug naar de startpagina - back to index

citroen 2pk

My entirely scanned car brochures about Citroen and Panhard
Dit zijn al mijn volledig ingescande Citroen en Panhard folders

more/meer sites of me on the wwweb

70's en 80's 2cv
Hoffmann2cv
60's 2cv
Dyane

AMI
Mehari
HY/ID/DS
Panhard PL17

CitroŽn 2cv's
Mehari pages
Nederlandse Index
Verbouwde 2pk's

Favorite Index
Neo classic cars
Harley Davidson
Brochures


View my guestbook meharie-mail the Webmaster Jose Biesbrouck