Reglement van de Economy run

ECONOMY RUN

ZATERDAG 29 SEPTEMBER 1973

N I J V E L

citroen 2pk

Hoe het in mekaar zit.
+++++++++++++++++

 1. De start van deze proef wordt niet gegeven per groep, maar individueel van minuut tot minuut, volgens een ideale frequentie die telkens zal worden aangeduid door de officiŽle tijdopnemer.

 2. De deelnemers moeten de 8 rondes afleggen binnen een maximum tijd van 35 minuten en zonder dat zij hierbij ook maar de minste hulp mogen ontvangen.
 3. Bij niet naleving van dit artikel zal de deelnemer uit de wedstrijd worden genomen.

 4. De deelnemers verlaten het parcours even voor het einde van de achtste ronde, door de deceleratiezone te nemen ( voor de controletoren die zich bevindt op ongeveer 600 m. vůůr de startlijn.

 5. Bij de aankomst zullen de tijden tot op de seconde nauwkeurig worden opgenomen aan de eerste stand. Bij gelijk benzineverbruik zal de benodigde tijd de winnaar aanduiden.

 6. De hoeveelheid gebruikte benzine zal worden opgemeten achter de stands. Punt 2 van het bijvoegsel aan het reglement zal strikt worden toegepast tot na deze meting.

 

ECONOMY RUN

ZATERDAG 29 SEPTEMBER 1973

N I J V E L

citroen 2pk

R E G L E M E N T
+++++++++++++++ 

De ECONOMY RUN wordt ingericht op ZATERDAG 29 SEPTEMBER 1973, op de baan zelf van de OMLOOP VAN NIJVEL-BAULERS N.V. CAPENIB ), met medewerking van CITROENTOTAL.

De baan heeft een totale lengte van 3 km. 700.

Deze proef staat open voor alle bezitters van een 2 PK, DYANE, MEHARI of BESTELWAGENTJE 2 of 3 PK.

De wagens worden ingedeeld in 2 kategorieŽn:

1/ van 375 to 435 cc
2/ 602 cc.

De deelnemers moeten in het bezit zijn van hun rijbewijs of van hun vergunning.

Alleen kandidaten die ons zo snel mogelijk een volledig dossier laten geworden zullen tot de wedstrijd worden toegelaten. De nodige dokumenten hiervoor zullen aan de gegadigden worden toegestuurd bij ontvangst van hun kandidaatstelling.

Wij behouden ons evenwel het recht voor de kandidaturen te schrappen van deelnemers die het type van het voertuig zoals aangeduid op de deelnemingsaanvraag of de naam van de piloot zouden veranderen.

De omloop zal worden afgelegd in de richting van de wijzers van het uurwerk. Binnen de maximum toegelaten tijd van 35 minuten zullen de deelnemers de omloop 8 maal moeten afleggen. Hierbij zal getracht worden zo weinig mogelijk brandstof te gebruiken.

De wagens zullen de piste verlaten iets voor het einde van de 8ste omloop, door gebruik te maken van de vertragingspiste ( voor de kontroletoren op ongeveer 600 meters voor de startlijn.

De voertuigen die het opgelegde aantal omlopen niet hebben afgelegd of die de tijdslimiet hebben overschreden zullen worden uitgeschakeld.

Om het uur zal er een groep wagens vertrekken. De deelnemers uit iedere groep moeten ťťn uur voor de start in het afgesloten park bij hun voertuig klaarstaan, voorzien van hun kontrolekaart. De afwezigen zullen worden uitgeschakeld. De eerste groep vertrekt om 10 uur in de voormiddag.

 

2 .

De dokumenten en gegevens betreffende de groep waarbij u zal worden ingedeeld, t.t.z.

- tijdstip van vertrek van de groep
- tijdstip waarop U in het park moet aanwezig zijn
- het nummer dat moet aangebracht worden op uw voertuig (zelfklever aan te brengen op het rechter voorde deelnemings- en kontrolekaart van ieder voertuig portier)

zullen ter beschikking van de deelnemers worden gesteld op ZATERDAG 29 SEPTEMBER, vanaf 8 u. 's morgens, in de INFORMATIE-CHALET, rechtover de ingang van de omloop waar wij u tevens verzoeken u aan te melden alvorens de omloop te betreden (parkeergelegenheid rond de chalet).

Iedere deelnemer zal tevens een T-shirt ontvangen.

In geval van panne op de omloop, zal de deelnemer zijn voertuig op de zijberm plaatsen, zo ver mogelijk van de piste, of zich richten naar de richtlijnen van de wedstrijd-kontroleurs, teneinde de baan zo vlug mogelijk vrij te maken.

Tijdens de wedstrijd mogen geen herstellingen worden uitgevoerd. De voertuigen mogen alleen naar de deelnemersparking terugkeren op het einde van de proef. Geen enkel voertuig mag op de omloop rijden in een richting tegengesteld aan de wedstrijd op straffe van onmiddellijke uitsluiting uit de wedstrijd.

De deelnemers zijn verplicht de brandstoftank van hun wagen met benzine TOTAL te laten voltanken vůůr en na de wedstrijd.

De bevoorradingen met brandstrof zullen worden uitgevoerd door het personeel van TOTAL BELGIE in tegenwoordigheid van een deurwaarder. De piloot blijft achter het stuur en de motor wordt stilgelegd. De getankte hoeveelheid zal worden aangeduid op de kontrolekaart.

Het brandstofreservoir en de motorkap zullen na de bevoorrading vÚÚr de start worden verlood. Iedere wagen die na de wedstrijd niet meer voorzien is van deze verloding zal niet in aanmerking komen voor de rangschikking.

 

Nazicht op het einde van de proef.

De deelnemers die de proef hebben beŽindigd zullen zich langs de vertragingspiste naar het afgesloten park begeven voor het kontrolenazicht en om het brandstofreservoir weer te laten vullen( de bestuurder blijft achter het stuur ). Wanneer ze hier eventueel moeten wachten mogen de deelnemers de motor stilleggen.

 

3 .

RESULTATEN

Zodra de berekeningen een einde zullen genomen hebben, zullen de voorlopige uitslagen worden uitgehangen en aan de deelnemers worden medegedeeld.

In geval van ex aequo zullen de deelnemers die de beste resultaten hebben behaald, ongeacht hun groep of kategorie, op het einde van de dag deelnemen aan de finale " alle CategorieŽn door elkaar ", die dan de winnaar van iedere kategorie zal aanduiden.

De inrichters behouden zich het recht voor het aantal en het uurrooster van de proeven te wijzigen in functie van het aantal deelnemers.

P R I J Z E N

1 ste prijs : KATEGORIE A

KATEGORIE B

Een " 2 P.K. 4 " B.T.W. inbegrepen

Een " 2 P.K. 4 " B.T.W. inbegrepen

Prijs van de dames.

 

ECONOMY RUN

ZATERDAG 29 SEPTEMBER 1973

N I J V E L

citroen 2pk

REGLEMENT (addendum)

 

Wij vestigen uw aandacht op deze aanvullende informatie i.v.m. het REGLEMENT van de ECONOMY RUN.

 1. De deelnemende voertuigen moeten uitgerust zijn met hun oorspronkelijke serieuitrusting.
  Zij moeten bijvoorbeeld uitgerust zijn met een reservewiel, zetels, luchtfilter, werkende kilometerteller, enz ...
 2. Het is in geen enkel geval toegelaten een wagen te duwen of te trekken op straffe van onmiddellijk uit de wedstrijd te worden gesloten.
 3. Op zaterdag 29 SEPTEMBER, in de INFORMATIE-CHALET, zal U het juiste verloop van de wedstrijd, samen met verschillende andere inlichtingen, worden overhandigd.

.

DEELNAME aan POP'CROSS

ECONOMY RUN

ZATERDAG 29 SEPTEMBER 1973

OMLOOP van NIJVEL

25yrslogo.JPG (9553 bytes)

TOELATING VAN DE OUDERS 
+++++++++++++++++++++++++++

(Voor deelnemers die de meerderjarigheid niet bereikt hebben, t.t.z. 21 jaar ).

 

Ik ondergetekend

WONENDE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

verklaar toelating te geven aan mijn zoon / mijn dochter (1)

(Naam - voornaam - ouderdom ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

deel te nemen aan 'de POP'CROSS

aan de ECONOMY RUN(1)

.........................1973

Handtekening:

 

 

(1)Onnodige vermelding doorhalen.

startpagina - Folder - Programma - Popcross - techniek - Prijzenpot - afterparty - 30 jaar 2pk

citroen 2pk

My entirely scanned car brochures about Citroen and Panhard
Dit zijn al mijn volledig ingescande Citroen en Panhard folders

more/meer sites of me on the wwweb

70's en 80's 2cv
Hoffmann2cv
60's 2cv
Dyane

AMI
Mehari
HY/ID/DS
Panhard PL17

CitroŽn 2cv's
Mehari pages
Nederlandse Index
Verbouwde 2pk's

Favorite Index
Neo classic cars
Harley Davidson
Brochures


View my guestbook meharie-mail the Webmaster Jose Biesbrouck