Reglementen voor de pop cross

INTERNATIONALE POP'CROSS

ZATERDAG 29 SEPTEMBER 1973.

N I J V E L

citroen 2pk

R E G L E M E N T
+++++++++++++++ 

Alle Terrein-Wedstrijden voor de 2 PK, DYANE, MEHARI
en kleine BESTELWAGENS.

De Pop'Cross gaat door op, zaterdag 29 SEPTEMBER 1973, op de omloop "alle terreinen", in de groeve van de N.V. CAPENIB, op de AUTOMOBIELOMLOOP van NIJVEL-BAULERS, met de medewerking van CITROEN - TOTAL.

De Omloop

De omloop is tussen de 700 en de 800 meter lang. De piste, 9 tot 12 meter breed, bestaat uit aarde en vertoont oneffenheden en hellingen.

Er werd gezorgd voor een afdoende veiligheid van het publiek over gans de afstand van het parcours.

De Deelnemers

De deelnemers moeten 18 jaar zijn. Zij moeten in het bezit zijn van een rijbewijs. De kandidaten van minder dan 21 jaar moeten samen met hun inschrijvingsformulier ook een door hun ouders of door hun voogd ondertekende toelating opsturen.

Om zich te laten inschrijven kunnen de deelnemers zich richten tot de S.B.A. CITROEN, Dienst PERSRELATIES, Ijzerplein 7, 1000 Brussel. Telefoon : 18.30.30 binnenpost 200 of 207.

De inschrijvingsformulieren die aan de kandidaten worden overgemaakt moeten eveneens aan dit adres worden verstuurd.

Indien het aantal kandidaten het totaal aantal van de aan de start toegelaten voertuigen overschrijdt, zullen deze die een volledig ingevuld dossier hebben ingestuurd worden gerangschikt volgens de datum waarop hun dossier ons heeft bereikt. De kandidaten zullen persoonlijk worden verwittigd.

 

 

2 .

De Voertuigen

 1. Worden toegelaten:
  Alle CITROENwagens 2 PK, DYANE, MEHARI-en de kleine 2 en 3 PK bestelwagens, met uitzondering van de 2 PK 4 x 4 , die de fabriek hebben verlaten na 1 september 1958

  l ste kategorie : alle modellen van 425 cm3 en 435 cm3
  2 de kategorie : alle modellen van 602 cm3, MEHARI uitgezonderd
  3 de kategorie : MEHARI 602 cm3

 2. Spatborden zijn niet verplicht. Ze mogen worden aangepast op voorwaarde evenwel dat scherpe hoeken en kanten worden vermeden.

 3. De voorruit moet vervaardigd zijn uit gelaagd glas, doch mag ook volledig uit de omlijsting worden gehaald.

 4. Elke wagen waarvan de portieren, de motorkap of het kofferdeksel openvliegt tijdens de wedstrijd zal uit de wedstrijd worden genomen.

 5. De voertuigen moeten verplicht uitgerust zijn met een onbuigzaam dak en een onbuigzame en stevige veiligheidsboog, bevestigd aan de vloer en langs de binnenzijde het dak steunend.

 6. Alleen bij de seriebouw gemonteerde bumpers zijn toegelaten.

 7. De interieurinrichting, zetel en bekleding, is vrij maar moet zich in goede staat bevinden. Instrumenten of voorwerpen die gevaarlijk uitsteken moeten worden verwijderd.

 8. De veiligheidsgordel met 3 of 4 verankeringspunten is verplicht. De uiteinden moeten op een stevige manier aan het chassis of aan het koetswerk worden bevestigd en bij voorkeur aan de veiligheidsboog ( verplicht verankeringspunt voor Mehari ).

 9. De voertuigen moeten aan weerszijden nummers dragen. Deze nummers worden afgeleverd door de organisatoren voor het vertrek.

 10. De voertuigen zullen gekontroleerd worden voor het vertrek van elke proef. De verantwoordelijke Commissaris kan het vertrek weigeren aan elk voertuig dat hij niet toelaatbaar acht.

Motor

 1. Alle mechanische verbouwingen, uitgaande van het in serie gebouwde aggregaat, (cilinderkoppen, nokkenassen, brandstoftoevoer, ventilator, ontsteking) worden toegestaan.

 2. Alleen gewone in de handel verkrijgbare brandstof wordt toegelaten. Toevoegsels zijn verboden (smeermiddelen uitgezonderd).

 

3.

Chassis - aandrijving - assen

 1. Verstevigingen aan het chassis zijn toegelaten.

 2. De keuze van schokdempers, versnellingsbak, brug, wielen en remsysteem is vrij, op voorwaarde evenwel dat deze organen feilloos werken.

 3. Dubbele wielen en wielen voorzien van kettingen zijn verboden, in welke staat het terrein zich ook bevindt.

 4. De uitlaatpijpen mogen geen uitsteeksel vormen.

 5. Het brandschot tussen motor en bestuurderscabine, waarmee de 2 PK, DYANE, MEHARI in seriebouw zijn uitgerust, is verplicht.

 6. Alle leidingen moeten beschermd worden.

 7. De batterrijen moeten beschermd en vastgemaakt worden door middel van materialen die de elektriciteit niet geleiden.

Rijden op de openbare weg

De voertuigen mogen op de openbare weg worden gebruikt op voorwaarde dat ze niet in overtreding zijn met de bepalingen van de wegcode. Het is de piloten verboden op de openbare weg te rijden met voertuigen die wijzigingen hebben ondergaan die niet zijn toegestaan door de wettelijke bepalingen.

Reglement van de wedstrijden - Rechten en plichten van de renners.

 1. Elke renner zal een wedstrijdnummer ontvangen. Dit nummer zal op zijn voertuig worden aangebracht.

 2. Het is verboden van voertuig te verwisselen tijdens ťťnzelfde serie.

 3. De wedstrijden worden geleid door de commissarissen die hiertoe zullen gebruik maken van volgende code-vlaggen

A/ driekleur : vertrek
B/ wit-zwart dambordmotief : aankomst
C/ geel gevaar, vertragen, verboden in te halen
D/ rood bevel aan alle voertuigen onmiddellijk te stoppen
E/ wit-zwart driehoeken : laatste verwittiging voor het aangeduide voertuig
F/ zwart : bevel aan het aangeduide voertuig onmiddellijk te stoppen
G/ blauw : bevel aan het aangeduide voertuig zich te laten dubbelen. Een concurrent volgt U onmiddellijk en kan of gaat U inhalen.

De renners zijn verplicht aan deze signalen te gehoorzamen.

 

4.

 1. Het is verboden de afbakening van de piste te verlaten. Elk voertuig dat om een of andere reden deze afbakening overschrijdt moet onmiddellijk stoppen. Het zal de piste slechts opnieuw mogen betreden onder leiding van een commissaris.

 2. Bij eventuele opstoppingen hebben de renners niet het recht de middenberm over te steken. Zij kunnen dit slechts doen op uitdrukkelijk bevel van een commissaris die hen hiertoe de toelating zal geven met zijn gele vlag.

 3. Aanrijdingen en wegversperringen als dusdanig bedoeld zijn verboden.

 4. Wanneer een voertuig defect raakt zodat het niet meer verder kan, moet de commissaris tussenbeide komen tot de piloot in veiligheid is.

 5. De voertuigen die definitief defect raken of niet meer verder kunnen moeten onmiddellijk door de piloot van de piste worden verwijderd.

 6. De piloten, mecaniciens of ander personeel mogen in geen enkel geval de piste tijdens de wedstrijden betreden om hulp te bieden aan een voertuig dat zich in de wedstrijd bevindt.

 7. De renners moeten een helm dragen met een stofbril of een combinatie helm-stofbril en gekleed zijn in een combinatiepak.

 8. In geval van betwisting is de beslissing van de commissaris bindend.

Bescherming van de piloot

Zijn verplicht :
- de valhelm van een aanvaard model
- veiligheidsgordel met 3 of 4 verankeringspunten
- maximum volume brandstof in het reservoir : 5 liter
- luchtdichte dop op brandstofreservoir
- veiligheidsboog

Verloop van de wedstrijden

De start van de wedstrijden zal pas kunnen gegeven worden na de kontrole van de installaties en de voertuigen door de technische kontroleurs.

 

 

5.

ZATERDAG 29 SEPTEMBER

- Kontrole van de wagens van het deelnemerspark vanaf  8 uur.
- Gechronometreerde proefritten, aanbrengen van de startroosters vanaf 9 uur. Deze roosters blijven geldig voor alle kwalificatiereeksen van de dag. 

Naargelang het aantal deelnemers, behouden de inrichters zich het recht, de startroosters vast te stellen door trekking, en de wijzigingen aan te brengen die ze nodig achten voor het verloop van de proef. 

10 u 00 Eerste kwalificatiereeks, eerste kategorie
10 u 20 Eerste kwalificatiereeks, tweede kategorie
10 u 40 Eerste kwalificatiereeks, derde kategorie

11 u 00 Tweede kwalificatiereeks, eerste kategorie
11 u 20 Tweede kwalificatiereeks, tweede kategorie
11 u 40 Tweede kwalificatiereeks, derde kategorie

12 u 00 Derde kwalificatiereeks, eerste kategorie
12 u 20 Derde kwalificatiereeks, tweede kategorie
12 u 40 Derde kwalificatiereeks, derde kategorie

13 u 00 Vierde kwalificatiereeks, eerste kategorie
13 u 20 Vierde kwalificatiereeks, tweede kategorie
13 u 40 Vierde kwalificatiereeks, derde kategorie

14 u 00 Vijfde kwalificatiereeks, eerste kategorie
14 u 20 Vijfde kwalificatiereeks, tweede kategorie
14 u 40 Vijfde kwalificatiereeks, derde kategorie

15 u 00 Zesde kwalificatiereeks, eerste kategorie
15 u 20 Zesde kwalificatierťeks, tweede kategorie
15 u 40 Zesde kwalificatiereeks, derde kategorie

16 uur tot 16 u.30 onderbreking

16 u 30 Finale van eerste kategorie
16 u 50 Finale van tweede kategorie
17 u 10 Finale van derde kategorie

17 u 30 SUPER FINALE van de drie kategorieŽn samen met de eersten uit elke kategorie-finale.

De inrichters hebben alle vrijheid het aantal en het uurrooster van de proeven te wijzigen naargelang het aantal ingeschreven deelnemers.

 

6.

RANGSCHIKKING

De rangschikking in de kwalificatiereeksen bepaalt de startrooster voor de finales van de kategorieŽn.
Voor elke kategorie-finale worden er punten toegekend volgens hun aankomst. Voor de SUPER finale drie kategorieŽn samen worden er punten toegekend volgens de aankomst, zonder rekening te houden met de kategorieŽn.
De eindrangschikking wordt vastgesteld door bijeentelling van de punten bekomen in de kategorie-finales en in de Super finale drie kategorieŽn samen.
In geval van ex-aequo zullen de tijden van de gechronometreerde proefritten de doorslag geven.

P R I J Z E N

Een internationale prijs " 2 P.K. 4" (B.T.W. inbegrepen)
voor de best gerangschikte buitenlander
Een Belgische prijs " 2 P.K. 4 " ( B.T.W. inbegrepen )
voor de best gerangschikte Belg of Luxemburger
Een prijs voor de best gerangschikte deelneemster.

 

INTERNATIONALE POP'CROSS

ZATERDAG 29 SEPTEMBER 1973.

N I J V E L

citroen 2pk

INSCHRIJVINGSFORMALITEITEN
++++++++++++++++++++++++++++

 

N A A M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Voornamen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pseudoniem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ADRES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TELEFOONNUMMER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

OUDERDOM (Plaats en datum van geboorte). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NATIONALITEIT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BEROEP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BLOEDGROEP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
No VAN RIJBEWIJS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ik neem deel aan de POP'CROSS met :

Wagen Type : 2 PK - DYANE - MEHARI - BESTELWAGENTJE (1)

Datum van lste in gebruikstelling : . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Juiste cilinderinhoud van de motor : . . . . . . . . . . . . . . . . .

Plaatnummer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Na kennis genomen te hebben van het reglement van de POPCROSS verbind ik mij tot het naleven van de voorschriften en verklaar op eer dat de hierboven opgegeven inlichtingen juist zijn.

Datum                                                                                          Handtekening:

 

(1) De onnodige vermelding doorhalen.

.

DEELNAME aan POP'CROSS

ECONOMY RUN

ZATERDAG 29 SEPTEMBER 1973

OMLOOP van NIJVEL

25yrslogo.JPG (9553 bytes)

TOELATING VAN DE OUDERS 
+++++++++++++++++++++++++++

(Voor deelnemers die de meerderjarigheid niet bereikt hebben, t.t.z. 21 jaar ).

 

Ik ondergetekend

WONENDE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

verklaar toelating te geven aan mijn zoon / mijn dochter (1)

(Naam - voornaam - ouderdom ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

deel te nemen aan 'de POP'CROSS

aan de ECONOMY RUN(1)

.........................1973.

Handtekening:

 

 

(1)Onnodige vermelding doorhalen.

startpagina - Folder - Programma - techniek - Economy run - Prijzenpot - afterparty - 30 jaar 2pk

citroen 2pk

My entirely scanned car brochures about Citroen and Panhard
Dit zijn al mijn volledig ingescande Citroen en Panhard folders

more/meer sites of me on the wwweb

70's en 80's 2cv
Hoffmann2cv
60's 2cv
Dyane

AMI
Mehari
HY/ID/DS
Panhard PL17

CitroŽn 2cv's
Mehari pages
Nederlandse Index
Verbouwde 2pk's

Favorite Index
Neo classic cars
Harley Davidson
Brochures


View my guestbook meharie-mail the Webmaster Jose Biesbrouck